اخبار

سعید مشکین فام

سعید مشکین فام

رفرنس ها

FIS

fuzzy control (mamdani) دانلود Fuzzy Logic_toolbox_ Dr.Shavandi دانلود
Fuzzy Logic ohjelmaesite دانلود FuzzyToolboxPresentation دانلود
Fuzzy Logic Toolbox دانلود

 IFS

IFS دانلود

Fuzzy AMDM

Fuzzy AMDM دانلود

CWW

CWW دانلود

Z-Number

Z-Number دانلود

نمونه مقالات فازی

نمونه مقالات فازی دانلود
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید

Log in

create an account