اخبار

لیست نمرات نیمسال اول 95-96

نام درس مقطع رشته و گرایش لینک دانلود ریز نمرات
مهندسی مجدد فرایندها (BPR) کارشناسی ارشد IT- تجارت الکترونیک دانلود
برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) کارشناسی ارشد IT- تجارت الکترونیک دانلود
روش تحقیق و سمینار (RM) کارشناسی ارشد کامپیوتر- هوش مصنوعی دانلود
سیستم­های تصمیم­ یار هوشمند (IDSS) کارشناسی ارشد IT- تجارت الکترونیک دانلود
مدیریت زنجیره تامین (SCM) کارشناسی ارشد IT- تجارت الکترونیک دانلود
ادامه مطلب...

لیست نمرات نیمسال دوم 94-95

نام درس

مقطع

رشته و گرایش

لینک دانلود ریز نمرات

مهندسی مجدد فرایندها

کارشناسی ارشد

IT- تجارت الکترونیک

دانلود

مدیریت زنجیره تامین

کارشناسی ارشد

IT- تجارت الکترونیک

دانلود

روش تحقیق و سمینار

کارشناسی ارشد

IT- تجارت الکترونیک

دانلود

روش تحقیق و سمینار

کارشناسی ارشد

IT- شبکه های کامپیوتری

دانلود

روش تحقیق

کارشناسی ارشد

کامپیوتر- هوش مصنوعی

دانلود

ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید

Log in

create an account