کارشناسی ارشد

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک (2)

فایل های درس سیستم­‌های تصمیم­یار هوشمند

فایل های درس سیستم­های تصمیم­یار هوشمند

Intelligent Decision Support Systems (IDSS)

لینک دانلود توضیحات مشخصات فایل دسته بندی ردیف
دانلود برای امتحان مطالعه شود اسلایدهای اصلی درس اسلایدها 1
دانلود برای امتحان مطالعه شود آشنایی با برنامه ریزی خطی و مدل سازی ریاضی 2
دانلود صرفا برای مطالعه آزاد اسلایدهای فارسی کتاب برنامه ریزی خطی و تحقیق در عملیات 3
دانلود برای امتحان مطالعه شود آشنایی با علوم تصمیم جزوه 4
دانلود برای امتحان مطالعه شود تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 5
دانلود صرفا برای مطالعه آزاد ترجمه کتاب سیستم های تصمیم یار و سیستم های هوشمند- نوشته توربان کتابهای مرجع 6
دانلود صرفا برای مطالعه آزاد Decision Support System And Intelligent System 7th Edition- Turban_Aronson_Liang_2005 7
دانلود صرفا برای مطالعه آزاد Decision Support Systems in the 21st Century 8
دانلود صرفا برای مطالعه آزاد Decision support systems for business intelligence -2nd Ed 9
دانلود صرفا برای مطالعه آزاد Decision Support Systems 10
دانلود صرفا برای مطالعه آزاد Decision making support systems -Theory & Practice 11
دانلود صرفا برای مطالعه آزاد DSS Achievement & Challenges for the New Decade 12
دانلود صرفا جهت آشنایی با سئوالات نمونه سئوال امتحانی درس سیستم های تصمیم یار نمونه سئوال 13

ادامه مطلب...

تجارت الکترونیکی

فایل های درس برنامه ریزی یکپارچه منابع بنگاه

Enterprise Resource Planning (ERP)

لینک دانلود

توضیحات

مشخصات فایل

دسته بندی

ردیف

دانلود

برای امتحان مطالعه شود

آشنایی کلی با ERP

اسلایدها

1

دانلود

برای امتحان مطالعه شود

روند تکامل ERP

(آشنایی با MRP I & II & III)

2

دانلود

فصل های مشخص شده در کلاس برای امتحان مطالعه شود

ترجمه SAP-R/3

جزوه

3

دانلود

به عنوان خلاصه مطالب کتاب فوق برای امتحان مطالعه شود

فایل خلاصه شده ترجمه SAP-R/3

4

دانلود

برای امتحان مطالعه شود

فایل مطالب کاربردی و پرسش و پاسخ

5

دانلود

صرفا برای مطالعه آزاد

فایل مقایسه ده برند برتر ERP

کتاب و سایر منابع

6

دانلود

صرفا برای مطالعه آزاد

فایل کتاب ERP-Making it Happen

7

 

 

فایل های درس مدیریت زنجیره عرضه (زنجیره تامین)

Supply Chain Management (SCM)

لینک دانلود

توضیحات

مشخصات فایل

دسته بندی

ردیف

دانلود

برای امتحان مطالعه شود

آشنایی کلی با SCM و اجزای آن

اسلایدها

1

دانلود

برای امتحان مطالعه شود

آشنایی با کاربردهای SCM و مثال ها

2

دانلود

برای امتحان مطالعه شود

آشنایی با تامین داخلی و خارجی

3

دانلود

صرفا برای مطالعه آزاد

فایل کامل تامین داخلی و خارجی

4

دانلود

برای امتحان مطالعه شود

آشنایی با برنامه ریزی تولید و موجودیها

5

دانلود

برای امتحان مطالعه شود

آشنایی با سیستم های توزیع

6

دانلود

صرفا موارد های لایت شده برای امتحان مطالعه شود

درک مفاهیم زنجیره تامین

سایر منابع

7

دانلود

صرفا موارد های لایت شده برای امتحان مطالعه شود

فرایند مدیریت زنجیره تامین

8

دانلود

صرفا موارد های لایت شده برای امتحان مطالعه شود

آشنایی با مدیریت زنجیره تامین الکترونیک (e-SCM)

9

 

 

فایل های درس مهندسی مجدد فرایندها

Business Process Reengineering (BPR)

لینک دانلود

توضیحات

مشخصات فایل

دسته بندی

ردیف

دانلود

برای مطالعه آزاد

آشنایی با کلیات مدیریت فرایند (BPM)

اسلایدها

1

دانلود

برای مطالعه آزاد

آشنایی با روشهای سنتی مدلسازی فرایند

2

دانلود

برای مطالعه آزاد

آشنایی با مدلسازی با استاندارد BPMN

3

دانلود

برای مطالعه آزاد

آشنایی با مهندسی مجدد فرایندها(BPR)

4

دانلود

برای مطالعه آزاد

چهارچوب و الگوهای مدیریت فرایند و فازهای آن

5

دانلود

برای مطالعه آزاد

کنترل فرایند و شاخص های آن

6

دانلود

برای امتحان مطالعه شود

فایل کامل مهندسی مجدد فرایندها

7

دانلود

جهت دانلود تمام جزوه ها

فایل فشرده تمام جزوه های BPR (موارد مندرج در بندهای 1 تا 7)

8

دانلود

برای مطالعات تکمیلی

جزوه فارسی مهندسی مجدد فرایند

جزوه

9

دانلود

برای مطالعه آزاد

فایل های APQC

کتاب ها و سایر منابع

10

دانلود

برای مطالعه آزاد

معرفی کتاب فارسی مرجع مدیریت فرایند

11

دانلود

برای مطالعه آزاد

هندبوک مدیریت فرایندهای کسب و کار Handbook on Business Process Management

12

دانلود

برای مطالعه آزاد

کتاب Business Process Change

13

دانلود

برای مطالعه آزاد

Oracle Business Process Management Suite

فایلهای نصب و آموزش نرم افزارها

14

دانلود

برای انجام پروژه درس

دانلود نرم افزار Visual Paradigm

15

دانلود

برای کمک به یادگیری نرم افزار جهت انجام پروژه درسی

دانلود فیلم های آموزشی مربوط به نرم افزار Visual Paradigm

16

دانلود

برای مطالعه آزاد

دانلود نرم افزار Power Designer

17

دانلود

برای مطالعه آزاد

دانلود نرم افزار Solution Composer شرکت SAP و راهنمای آن

18

فایل های درس روش تحقیق

Research Methodology (RM)

لینک دانلود

توضیحات

مشخصات فایل

دسته بندی

ردیف

دانلود

اسلایدهای مشخص شده برای امتحان مطالعه شود

پاورپوینت اول

اسلایدها

1

دانلود

اسلایدهای مشخص شده برای امتحان مطالعه شود

پاورپوینت دوم

2

دانلود

اسلایدهای مشخص شده برای امتحان مطالعه شود

پاورپوینت سوم

3

دانلود

اسلایدهای مشخص شده برای امتحان مطالعه شود

پاورپوینت چهارم

4

دانلود

اسلایدهای مشخص شده برای امتحان مطالعه شود

پاورپوینت پنجم

5

دانلود

برای کمک به انجام پروژه این درس

پاورپوینت اصلی

6

دانلود

برای امتحان مطالعه شود

فایل متنی روش تحقیق

جزوه

7

دانلود

برای مطالعه آزاد

Doing Your Research Project

کتاب

8

دانلود

برای مطالعه آزاد

جستجوی مقالات علمی در اینترنت

نحوه جستجو

9

دانلود

برای مطالعه آزاد

نکته ها و ترفندهای جستجو در گوگل

10

دانلود

برای مطالعه آزاد

فایل های نحوه نگارش مقاله و پایان نامه

نگارش کتبی

11

دانلود

برای مطالعه آزاد

راهنمای نگارش مقالات IEEE

نحوه نگارش مقالات علمی 

12

دانلود

برای مطالعه آزاد

راهنمای تدوین مقاله در فصلنامه رشد فناوری

13

دانلود

برای مطالعه آزاد

راهنمای نگارش مقاله در نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران

14

دانلود

برای مطالعه آزاد

شیوه مرجع نویسی هاروارد 2016

شیوه های رفرنس دهی

15

دانلود

برای مطالعه آزاد

فایل های مربوط به شیوه مرجع نویسی هاروارد (Harvard Style)

16

دانلود

برای مطالعه آزاد

استاندارد مرجع دهی APA (6th Edition)

17

دانلود

برای مطالعه آزاد

استاندارد مرجع دهی APA (ترجمه فارسی)

18

دانلود

برای مطالعه آزاد

استاندارد مرجع دهی MLA

19

دانلود

برای مطالعه آزاد

استاندارد مرجع دهی Chicago

20

دانلود

برای مطالعه آزاد

نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی

اطلاعات مربوط به نشریات

21

دانلود

برای مطالعه آزاد

فهرست نشریات معتبر وزارت علوم (شهریور 95)

22

دانلود

برای مطالعه آزاد

فهرست نشریات نا معتبر وزارت علوم (شهریور 94)

23

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

برای مطالعه آزاد

لیست نشریات 2016 Scopus

24

http://www.sid.ir/

برای مطالعه آزاد

پایگاه اطلاعات علمی کشور

پایگاه های علمی معتبر داخلی

25

http://iup.ir/newindex.aspx?pid=99&ArticleID=82410&title=

برای مطالعه آزاد

سامانه نشر مجلات علمی پژوهشی کشور (سنم)

26

http://www.irandoc.ac.ir/

برای مطالعه آزاد

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

27

www.Elsevier.com

www.emeraldinsight.com

www.ieeexplore.ieee.org

www.inderscience.com

www.palgrave-journals.com

portal.acm.org

www.sciencedirect.com

www.scopus.com

www.springerlink.com

www.worldscinet.com

برای مطالعه آزاد

برای دسترسی به  پایگاه های علمی معتبر بین المللی از این لینک ها استفاده کنید

پایگاه های علمی معتبر بین المللی

28

www.freepaper.me

www.iranpaper.ir

www.paperdownloader.com

www.paperhub.ir

www.paperdl.com

www.freepapers.ir

برای مطالعه آزاد

برای دسترسی به دانلود رایگان مقالات معتبر از سایت های فوق از این لینک ها استفاده کنید

29

ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید

Log in

create an account