مشخصات فردی

نام و نام خـانوادگی:                 سعید مشکین فام

شماره شناسنامه:1437             تاریخ تـولد:24/10/1361

نام پدر: محمد عــلی             محـــل تـولـد: رشــت

وضعیت تأهل: مجـرد       محـل سکونت: تهــران

وضعیت نظام وظیفه: کارت پایان خدمت (سال 86 تا 88)

پست الکترونیک:Saeid.Meshkinfam@gmail.com

Saeid.meshkinfam@srbiau.ac.ir

وب سایت:                      www.meshkinfam.ir

وبلاگ:            http: //Meshkinfam.blogfa.com

آخرین جزوه ها

Log in

create an account